Tvisteløsning

Advokatfirmaet Negota bistår norske og utenlandske selskaper med prosedyre og tvisteløsning for domstolene.

Våre advokater har lang og bred erfaring med kontraktsrettslige tvister innenfor bygg- og anlegg, olje og gass, energi, skipsbygging og riggkonstruksjon.

Vi bistår også ofte med midlertidige forføyninger og ordinære søksmål innenfor offentlige anskaffelser.

Videre prosederer vi regelmessig saker om fast eiendom og arbeidsrett.

Pål Are Sund
Kontakt avdelingsleder Pål Are ved spørsmål