Offentlige anskaffelser

Advokatfirmaet Negota bistår norske og utenlandske selskaper som deltar i offentlige anbudskonkurranser. Ofte bistår vi med å vurdere om det foreligger et grunnlag for å klage etter at kontrakt har blitt tildelt. Våre advokater har lang erfaring med å gi effektiv juridisk bistand i slike klageprosesser, og kan i mange tilfeller få omgjort tildelingen eller få avlyst konkurransen.

Vi yter videre rådgivning både i forkant av tilbudsinnlevering og underveis i konkurransen. Bistanden kan typisk dreie seg om å tilpasse tilbudet best mulig til tildelingskriteriene, eller vurdere det nærmere innholdet i konkurransedokumentene. Vi deltar også i forhandlinger med offentlige virksomheter i større anbudskonkurranser.

Våre advokater har representert norske selskaper i over 30 saker overfor Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og domstolene de siste årene.

I en nylig sak bistod vi et større elektrofirma i Oslo med å vinne en rammeavtale på 60 millioner kroner med et av landets helseforetak, etter en klageprosess. I en annen sak fikk vi omgjort en beslutning om avvisning av tilbudet til et av landets ledende rådgivende ingeniørfirma, og vår klient endte opp med å få tildelt rammeavtalen i konkurransen.

rekruttering
Truls Oskar Pedersen
Kontakt Truls Oskar ved spørsmål.