Kontrakter

Advokatfirmaet Negota bistår en rekke norske og internasjonale selskaper med contract mangement innenfor bygg- og anlegg, olje og gass, energi, skipsbygging og riggkonstruksjon.

Våre advokater besitter en solid fagkompetanse innen kontraktsrett, og har lang erfaring med håndtering av kommersielle og rettslige utfordringer i store og komplekse prosjekter, både on- og offshore.

Bistanden inkluderer alle faser av prosjektene, og vil eksempelvis dreie seg om salgsforhandlinger, endringshåndtering, sluttoppgjør og tvisteløsning for domstolene i etterkant.

Flere av våre advokater er spesialister på norske standardkontrakter, herunder NS-kontraktene, Norsk Totalkontrakt (NTK) og Norsk Fabrikasjonskontrakt (NF 07).

kontakter
Bjørn Olai Bye
Kontakt avdelingsleder Bjørn Olai ved spørsmål.