Bedrifter som lever av prosjekter vet at behovet for juridisk kompetanse varierer, og at nye behov kan oppstå raskt.

Rekruttering av in-house advokater krever mer enn bare gjennomgang av søknader. Personen skal inngå i en sammensatt organisasjonsstruktur, og må ha god teknisk- og kommersiellforståelse.

Advokatfirmaet Negota har i lang tid levert in-house kompetanse til store norske og internasjonale foretak som har tillit til at vi leverer riktig person til riktig prosjekt.

Vår modell er i utgangspunktet enkel: Vi evaluerer, ansetter og kvalitetssikrer personer med de riktige kvalifikasjoner og personlige forutsetninger. Våre klienter dekker sine varierende behov ved å leie våre ansatte som konsulenter på kortere eller lengre oppdrag.

Vi tilbyr fleksible avtaler og skreddersyr løsninger som passer for alt fra et kortvarig behov for fulltid oppfølgning i et bestemt prosjekt til langvarige behov for en varierende deltidsressurs som kan avlaste eksisterende organisasjon.

kontakter
Pål Are Sund
Kontakt avdelingsleder Pål Are ved spørsmål.