Contract Management

Advokatfirmaet Negota bistår en rekke norske og internasjonale selskaper med contract management innenfor bygg- og anlegg, olje og gass, skipsbygging, infrastruktur og riggkonstruksjon.

Våre advokater og rådgivere bistår med strategiske råd og evaluering i anbudsfasen, deltar i forhandlinger og rådgir på kommersielle og juridiske spørsmål som oppstår i gjennomføringsperioden av et prosjekt. Vi sørger for at dine krav blir meldt i tide og bistår med å mitigere kommersiell risiko ved tidlig involvering. Ved å ha en person tilstede gjennom hele prosjektet får din bedrift en stor kommersiell fordel. Vi sørger for historikk og sporbarhet på endringer og avtaler gjort underveis i prosjektet. Dette gjør at du som kunde står mye bedre rustet til et sluttoppgjør eller en eventuell rettssak. Dette frigjør samtidig tid for din prosjektleder/prosjekteier til å fokusere på praktisk gjennomføring av prosjektet.

Ved større prosjekter vil typisk en advokat eller rådgiver fra oss være plassert fulltid hos dere som en integrert ressurs i organisasjonen. Alternativt tilbyr vi løpende støtte etter behov på timer. Vi bistår også med ressurser i sluttoppgjør, men anbefaler som hovedregel at ressursen involveres på et tidligere stadium i prosjektet da muligheten for å påvirke det kommersielle resultatet er større hvis ressursen har vært involvert underveis i prosjektets gang.

Case: En av våre kunder hadde 10 tilsvarende del-prosjekter mot samme kunde med tilnærmet lik leveranse. En ressurs fra Negota ble gjort tilgjenglig for prosjektene og det var opp til prosjektlederen i hvert enkelt del-prosjekt om de ønsket å håndtere det kommersielle selv eller om de ønsket å ta i bruk ressursen fra Negota. Negota ble brukt aktivt i to av del-prosjektene.

Resultat: De to del-prosjektene som fikk aktiv støtte fra Negota fikk 20% bedre margin enn de prosjektene der prosjektleder valgte å håndtere det kommersielle på egen hånd. Dette inkluderte kostnaden ved å ha en ekstra ressurs og er et godt eksempel på verdien din bedrift tilføres ved å ha en person fra Negota i ditt prosjekt som tar hånd om det kommersielle.

rekruttering
Torkil Norstrøm
Kontakt avdelingsleder Torkil ved spørsmål