Jørg Sondre Tomstad
Advokatfullmektig
Kompetanse

Jørg jobber hovedsakelig innen områdende contract managment og kontraktsrett. Han jobber særlig med oppfølgning av løpende kontraktsforhold og tilgrensende spørsmål som oppstår i forbindelse med kontrakters levetid.

Jørg arbeider også med offentlig anskaffelser, hvor han håndterer rettslige problemstillinger i alle av anskaffelsesprosessens faser.
Videre har Jørg lang erfaring fra Forsvaret som befal, der han både har jobbet med ledelse, styring og kontroll.

Gjennom studiet i regnskap og revisjon, har Jørg også opparbeidet seg kunnskap regnskap og corporate governance. .Erfaring

2018–: Advokatfullmektig Advokatfirmaet Negota (Oslo)

2016–2017 : Studentmedarbeider hos Advokat Bjørn Stefanussen

Utdanning

2018: - d.d Master i Regnskap og Revisjon, Handelshøyskolen BI

2018: Master i rettsvitenskap ved universitetet i Bergen, med særemner innen selskapsrett og skatt.

2013: Heimevernets befalsskole, Jegerlinjen

Språk

Norsk, engelsk