Tonje Elisabeth Terjesen
Advokatfullmektig
Kompetanse

Tonje arbeider hovedsakelig med kontraktsrett, contract management og tvisteløsning innenfor energisektoren. Hun bistår i kommersielle forhandlinger og med rådgivning innen de rettslige problemstillinger som oppstår i denne sammenheng og tilstøtende områder i privatretten.

Tonje er også tilknyttet firmaets avdeling for offentlige anskaffelser. Hun arbeider med kontraktsrettslige spørsmål som oppstår i ulike faser under anskaffelsesprosessen.

Tonje er medlem i International Nuclear Law Association (INLA), og yter kontraktsrettslig og juridisk bistand innenfor nukleær industri. Tonje har i tillegg deltatt på det internasjonalt anerkjente kurset International School of Nuclear Law (ISNL). Programmet fokuserer på de praktiske og juridiske problemstillingene som knytter seg til nukleær virksomhet, herunder trygg, effektiv og sikker bruk av kjernekraft og dekommisjonering av kjernekraftverk.

Erfaring

2017-: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Negota AS

2017: Intern, Statoil ASA

Utdanning

2017: Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

2017: Spesialemner ved Universitetet i Aberdeen

Språk

Norsk og engelsk