Nicholas Starr Soltvedt
Advokatfullmektig
Kompetanse

Nicholas arbeider hovedsakelig med kontraktsrett og contract management. Han rådgir innen de rettslige problemstillingene som oppstår i denne sammenheng og tilstøtende rettsområder innenfor privatretten.

Nicholas er også tilknyttet Negotas avdeling for offentlige anskaffelser, og bistår med praktisk og rettslig rådgivning i forbindelse med de ulike stadiene i anskaffelsesprosessen.

Som kaptein i Forsvarets logistikkorganisasjon strategiske anskaffelser var Nicholas stasjonert på Haakonsvern orlogsstasjon. Hans arbeid besto blant annet i juridiske utredninger, undervisning i offentlige anskaffelser ved Sjøkrigsskolen, kontraktsforhandlinger og kontraktsinngåelse i henhold til det offentlige anskaffelsesregelverket. Han har bred praktisk erfaring med offentlige anskaffelser, og har bistått og selv gjennomført alle faser i offentlige anskaffelsesprosesser.

Erfaring

2019-: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Negota AS, Halden, Norge

2017-2019: Jurist / Kaptein, Forsvarets logistikkorganisasjon strategiske anskaffelser, Bergen, Norge

2016-2017: Førstekonsulent, Utlendingsdirektoratet, Oslo, Norge

Utdanning

2015: Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

2008: Bachelor i Arkeologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kvalifikasjoner

Advokatfullmektig

Kaptein i Forsvaret

Språk

Norsk og engelsk