Truls Oskar Pedersen
Advokat
Kompetanse

Truls tilhører firmaets avdeling for offentlige anskaffelser, men bistår også i kontraktsrettslige spørsmål og tvistesaker. Han har over 6 års erfaring med offentlige anskaffelser med tilhørende kontraktsrett og øvrige tilstøtende rettsområder.

Truls bred praktisk erfaring fra anskaffelsesretten har bistått- og selv gjennomført alle faser i offentlige anskaffelsesprosesser, og han har også bred erfaring med implementering og løpende kontraktoppfølging etter avtaleinngåelse. Samlet sett har Truls erfaring med å gjennomføre og bistå på over 70 utlyste anskaffelser.

Truls bistår også tilbydere i alle fasene av anbudskonkurranser. Fra rådgivning i forbindelse med tilbudsarbeid - til gjennomføring av forhandlinger og klagesaker til domstol eller Klagenemda for offentlige anskaffelser.

Utover anskaffelsesretten, så har Truls spisskompetanse fra Forsvarssektoren- og har også bred erfaring fra norsk- og internasjonal avtalerett, kontraktsforvaltning og entrepriserelaterte spørsmål.Erfaring

2019-: Advokat, Advokatfirmaet Negota

2017-2019: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Negota

2016-2017: Senior Associate, PwC Consulting

2012-2016: Jurist, Forsvarets Logistikkorganisasjon

Utdanning

2012: Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

2011: Post Graduate Certificate, Queen Mary University London

Kvalifikasjoner

Advokat

Språk

Norsk og engelsk