Steffen Olsen
Advokat
Kompetanse

Steffen jobber hovedsaklig med rådgivning innen industrisektoren, med særlig fokus på bygg- og anleggsbransjen, energi, olje og gass. Han arbeider med kontraktshåndtering og har bistått klienter ved utarbeidelse av tilbud, kontraktsforhandlinger og endringshåndtering under prosjektgjennomføringen. /p>

Han har også bistått med utforming og forhandling av kontrakter mot leverandører, samt annen løpende bistand under prosjektgjennomføring frem til sluttoppgjør og eventuelle tvister er løst.

Steffen har de siste 4 årene bistått på flere store internasjonale milliardprosjekter. De siste to årene hovedsakelig leveranser til Asia og Midtøsten på vegne av norske og europeiske leverandører, med prosjektstyring fra Oslo. Steffen har også erfaring fra å representere EPC kontraktør på norsk sokkel med norske entreprise- og byggekontrakter. Han har jobbet både som en del av kundens organisasjon i prosjekter og som rådgiver på enkeltsaker.

Erfaring

2017-: Advokat, Advokatfirmaet Negota AS

2013-2017: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Negota AS

Utdanning

2012: Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

2012: Master of Laws (LL.M.), Universitetet i Hong Kong

Kvalifikasjoner

Advokat

Språk

Norsk og engelsk