Torkil Norstrøm
Managing partner
Kompetanse

Torkil bistår hovedsaklig selskaper i den norske industrisektoren, med særlig fokus på bygg- og anleggsbransjen, energi, olje og gass.

Han arbeider med støtte innen kontraktshåndtering, herunder kontraktsforhandlinger, løpende bistand i kontraktsperioden, sluttoppgjør og etterfølgende krav og tvisteløsning. Torkil har bred erfaring fra riggkontrakter, NTK/NF/NSC kontrakter, Norsk Standard kontrakter, FoU kontrakter og forsikringsoppgjør.

Torkil har jobbet både som en del av kundens organisasjon i prosjekter og som rådgiver på enkeltsaker. Han har dermed inngående kjennskap til kundens utfordringer og forventninger.

Erfaring

2016-: Partner, Advokatfirmaet Negota

2010-2016: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Negota

2007: Student trainee, GE Energy Norway

Utdanning

2011: Engelsk for jurister, Universitetet i Oslo

2010: Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Kvalifikasjoner

Advokatbevilling

Språk

Norsk og engelsk