Madeleine Willyams
Advokatfullmektig
Kompetanse

Madeleine arbeider hovedsakelig med kontraktsrett og contract management innenfor energisektoren. Hun bistår med rådgivning innen de rettslige problemstillinger som oppstår i denne sammenheng og tilstøtende områder i privatretten.

Erfaring

2019-: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Negota AS

2017-2019: Bedriftsjurist, Spendrups Bryggeri AB

Utdanning

2017: Master i Rettsvitenskap, Örebro Universitet

2016: Spesialemner, internasjonal økonomisk historie, Umeå Universitet

2016: Spesialemner, komparativ selskapsrett og økonomi, internasjonale forretningskontrakter, energirett, Universitetet i Bergen

Kvalifikasjoner

Advokatfullmektig

Språk

Svensk og engelsk