Tor Ivar Midtfjeld
Advokatfullmektig
Kompetanse

Tor Ivar arbeider med en rekke forskjellige fagområder innenfor privatretten, herunder konkursrett, arbeidsrett, kontraktsrett og tvisteløsning.

Erfaring

2011-: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Negota

2011-2012: Direktør, Overformynderiet, Sarpsborg og Rakkestad

1976-2011: Politiet

Utdanning

2010: Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Kvalifikasjoner

Advokatfullmektig

Språk

Norsk