Bjørn Olai Bye
Advokat/Partner
Kompetanse

Advokat Bjørn Olai Bye er partner med hovedområde innen kontraktsforhandlinger, kontraktsoppfølgning og tvisteløsning for næringsdrivende. Andre kjerneområder for hans virksomhet er selskapsrett, immaterielle rettigheter, strafferett, insolvens, konkurranserett og internasjonal privatrett.

Advokat Bye har omfattende erfaring med kontraktsrettslige problemstillinger innen en rekke næringsområder og kontraktstyper, herunder utforming, forhandling og oppfølgning av rammeavtaler, leverandøravtaler (herunder EPC), standardbetingelser, samarbeidsavtaler, FoU-avtaler, agentavtaler, franchiseavtaler, lisensavtaler, transaksjonsavtaler (M&A) og aksjonæravtaler.

Advokat Bye har arbeidet med omfattende teknologiprosjekter, transaksjoner og restruktureringer. Han har tidligere bistått klienter med kjernevirksomhet innen områder som olje/gass, havbruk, legemiddel, telekommunikasjon, entreprise, luftfart, forlag, nye medier og detaljhandel.

Erfaring

2018-: Advokat / partner Advokatfirmaet Negota AS (Halden)

2017-2018: Politiadvokat 2 ved Øst politidistrikt (spesialavsnitt for økonomisk kriminalitet)

2016-2017: Politiadvokat ved Øst politidistrikt

2014-2016: Senioradvokat hos Advokatfirmaet Schjødt AS (Oslo)

2010-2014: Fast advokat hos Advokatfirmaet Schjødt DA (Oslo)

2007-2010: Advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Schjødt DA (Bergen)

2004-2006: Arbeidsgruppeleder ved Universitetet i Bergen, Juridisk Fakultet

2003-2004: Kundebehandler ved Vesta forsikring (Bergen)

Utdanning

2007: Master of Laws (LLM) ved University of Southampton

2007: Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen

Kvalifikasjoner

Advokatbevilling

Utvidet påtalekompetanse (ved ansettelse i påtalemyndigheten)

Språk

Norsk og engelsk