Jon Håvard Andersen
Advokatfullmektig
Kompetanse

Jon Håvard bistår hovedsakelig selskaper i den norske industrisektoren, med særlig fokus på bygg- og anleggsbransjen, energi, olje og gass. Han arbeider hovedsakelig med kontraktshåndtering, herunder kontraktsforhandlinger, løpende bistand i kontraktsperioden, sluttoppgjør og etterfølgende krav og tvisteløsning.

Jon Håvard har bred erfaring fra riggprosjekter og EPC-kontrakter, og har bistått en rekke oljeselskaper med gjennomføring av komplekse kontrakter.

Erfaring

2015-: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Negota AS

2013-2015: Senior Consultant, Karabin AS

2010-2013: Business Consultant, Kongsberg Oil & Gas Technologies AS

Utdanning

2010: Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Kvalifikasjoner

PRINCE2 Foundation

ISO 9001:2008 Quality Management Systems

Lean Six Sigma – Hvitt belte

Språk

Norsk og engelsk